Register

ลงทะเบียน (Registration)

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

“นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17

TRF-OHEC Annual Congress 2018 (TOAC 2018)

วันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน